ALDN-088 Chị dâu và tôi

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Tôi nghĩ rằng tôi đã kết hôn với chồng mình được khoảng 5 năm rồi... Khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, tôi đã nghĩ rằng mình không cần tiền để mua vui, nhưng... Tôi không có nhiều việc để làm trong cuộc sống. vùng ngoại ô của thị trấn hoang vắng này.. Vì vậy... TÌNH DỤC với chồng tôi thậm chí không còn vào trong tôi như trước... Tôi không có gì để làm với nhau, vì vậy tôi đang làm điều đó bằng cách nào đó... Tôi đã dành những ngày của tôi như thế... Tôi chỉ già đi và tôi sẽ sống ở thị trấn này. Tôi đã từ bỏ điều đó...